Egzaminy w Pabianickim Centrum Rehabilitacji

Pabianickie Centrum Rehabilitacji stało się we wtorek, 23 maja, ośrodkiem egzaminacyjnym dla specjalizantów fizjoterapii. I to już po raz piąty. Osobom, które przechodziły sprawdzian wiedzy w tej dziedzinie towarzyszył duży stres, ale wszyscy zgodnie podkreślali wyjątkową atmosferę, jaką stworzył zespół PCR.

Egzaminy odbyły się we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, w siedzibie którego dzień wcześniej, tj., w poniedziałek, 22 maja, została przeprowadzona część teoretyczna.

- W ciągu 2 godzin i 20 minut specjalizanci musieli rozwiązać składający się ze 120 pytań test wyboru - wyjaśnia Renata Szczepaniak, kierownik PCR.

Część praktyczną zdawali w Pabianickim Centrum Rehabilitacji. Dwie komisje, pod przewodnictwem profesorów Jana Szczegielniaka i Zbigniewa Śliwińskiego, obserwowały pracę egzaminowanych z pacjentami w ambulatorium PCR, a jedna, kierowana przez prof. Witolda Rongiesa, w w oddziale rehabilitacji neurologicznej wczesnej i w oddziale rehabilitacyjnym.

Oceniano m.in. sposób badania funkcjonalnego oraz zalecenia dla pacjenta. Nad całością czuwał m.in. mgr Robert Michalak z Centrum Egzaminów Medycznych.

Poziom egzaminów był wysoki, toteż nie dla wszystkich zdających zakończyły się one sukcesem. Niemniej tytuł specjalisty fizjoterapii uzyskało 37 osób, czyli ponad 50%.

- Cieszymy się z faktu, że Pabianickie Centrum Rehabilitacji, znajdujące się w strukturach Pabianickiego Centrum Medycznego, może przeprowadzać tak ważne egzaminy i że przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski. W tej edycji gościliśmy u siebie specjalizantów m.in. z Dolnego Śląska, Podkarpacia, Mazur i Pomorza. A zapewne nie była ona ostatnią - mówi dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes PCM.

Osoby, które zdawały egzamin z fizjoterapii

 

Prezes PCM składa podziękowania członkom komisji egzaminacyjnej