Trzeci ustny przetarg nieograniczony na nieruchomość przy ul. Wileńskiej 61 w Pabianicach

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Wileńskiej 61 w Pabianicach.

Treść ogłoszenia oraz regulamin jest dostępny na stronie:

https://bip.pcm-szpital.pl/ogloszenia/ustny-przetarg-nieograniczony-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-pabianicach-przy-ul-wilenskiej-61-iii-postepowanie