W Pabianickim Centrum Rehabilitacji egzaminowano specjalizantów z całej Polski

Pod koniec maja już po raz siódmy Pabianickie Centrum Rehabilitacji, działające w strukturach Pabianickiego Centrum Medycznego, stało się ośrodkiem egzaminacyjnym dla specjalizantów, którzy chcieli uzyskać tytuł specjalisty fizjoterapii.

Ich najtrudniejszy w życiu sprawdzian trwał dwa dni. Odbył się pod egidą Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. 27 maja miała miejsce część teoretyczna, czyli test wyboru. Dzień później specjalizanci przystąpili do etapu praktycznego - wywiadów z pacjentami, badań oraz ustalania zabiegów fizjoterapeutycznych.

Egzaminowanych, którzy przyjechali do PCM z różnych zakątków Polski, poddano ocenie najlepszych profesorów w dziedzinie fizjoterapii, a o sprawny przebieg egzaminów zadbał zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego w składzie: Renata Szczepaniak, przewodnicząca zespołu oraz Katarzyna Wierdak, Monika Zatorska – Berner, Katarzyna Syrewicz i Jakub Oberbek.

Wszystkim 24 osobom, dla których egzamin zakończył się uzyskaniem tytułu specjalisty, serdecznie gratulujemy.