Zmiana ordynatora na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii doszło do zmiany na stanowisku ordynatora. Został nim lek. med. Grzegorz Wielgus, zastępując doktora Włodzimierza Abramowicza, który przeszedł na emeryturę.

W naszym szpitalu upłynęło mu całe życie zawodowe, czyli niemal… 44 lata, zatrudniono go bowiem tutaj 1 października 1980 roku. Zaczął pracę jako lekarz stażysta (absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), by w miarę upływu czasu zostać młodszym asystentem, następnie asystentem, później zastępcą ordynatora (oddziałem kierował wtedy doktor Kazimierz Kozłowski), a ostatecznie ordynatorem. Funkcję tę pełnił od marca 2009 roku, czyli 15 lat.

W miniony wtorek (27 lutego) podziękowania i wyrazy uznania byłemu już ordynatorowi Włodzimierzowi Abramowiczowi złożyli Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic, dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes Pabianickiego Centrum Medycznego, kadra dyrektorska i kierownicza oraz pracownicy.

– Pan doktor jest legendą tego szpitala. Dał się poznać pacjentom nie tylko jako świetny specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, ale też wrażliwy, ciepły, otwarty i serdeczny lekarz. Swoje obowiązki wykonywał z ogromnym poświęceniem i oddaniem, za co bardzo mu dziękujemy. Życzylibyśmy sobie, aby takich lekarzy było jak najwięcej – podkreśla dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes PCM.

Podczas uroczystości doktor Włodzimierz Abramowicz otrzymał z jego rąk pamiątkową tablicę, natomiast od prezydenta – list gratulacyjny, w którym napisano między innymi „Na szczególne uznanie zasługuje Pana wyjątkowe podejście do pacjentów, które cechuje empatia szacunek i życzliwość”.

Nowy ordynator – doktor Grzegorz Wielgus – również jest związany z naszym szpitalem bardzo długo. Pracuje tutaj nieprzerwanie od ponad 35 lat.

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi oraz Akademię Medyczną w Łodzi. Podobnie jak jego poprzednik posiada pierwszy i drugi stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Staż podyplomowy rozpoczął w listopadzie 1988 roku, zostając po roku młodszym asystentem, następnie asystentem, a finalnie awansując na starszego asystenta.

Lekarz ma w swoim dorobku wiele kursów, szkoleń i certyfikatów, m.in. z zakresu ultrasonografii i bronchoskopii, niemniej cały czas pogłębia wiedzę, uczestnicząc w konferencjach, zjazdach i webinariach anestezjologii, resuscytacji, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Jest też aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Witold Olszewski wręcza pamiątkową tablicę byłemu ordynatorowi.