Pobyt w szpitalu

Rzeczy do szpitala

1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia.

Przyjęcia planowe:

 • skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską
 • dowód osobisty (nr PESEL)

Przyjęcia nagłe:

 • w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie
 • osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia); jeśli przedstawienie ww. dowodu nie jest możliwe, należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala)

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

2. Inne potrzebne dokumenty.

 • książeczka ciążowa (karta przebiegu ciąży) – dotyczy ciężarnych
 • wszystkie wyniki badań przeprowadzonych w okresie ciąży – dotyczy ciężarnych
 • opisy ewentualnych konsultacji (kardiologicznej, stomatologicznej, internistycznej itp.)
 • pełna dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w szpitalu
 • lista przyjmowanych lekarstw - opcjonalnie

3. Przydatne przybory i rzeczy osobiste.

Pacjenci, którzy zostali skierowani do leczenia planowego w szpitalu powinni zabrać ze sobą:

 • koszulę nocną lub piżamę, szlafrok
 • osobiste przybory toaletowe
 • co najmniej dwa ręczniki
 • bieliznę
 • pantofle lub klapki kąpielowe
 • przyjmowane leki
 • sztućce i kubek

Dzieci przyjmowane do szpitala mogą mieć swoje ubranka i pampersy po uzgodnieniu z personelem oddziału dziecięcego i oddziału neonatologicznego z patologią noworodków.

Pacjentki do porodu mogą zabrać ze sobą wyprawkę niemowlęcą (szpital zapewnia wszystkie niezbędne rzeczy dla noworodka).

W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia) wyżej wymienione rzeczy osobiste powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna faktycznego, w jak najszybszym czasie.

4. Przydatne informacje.

 • nazwa, adres oraz NIP pracodawcy
 • własny PESEL i NIP
 • nazwa, adres oraz NIP pracodawcy ojca dziecka – dotyczy m.in. ciężarnych
 • dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, której będą udzielane informacje o stanie zdrowia i przebiegu leczenia pacjenta
 • dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności

Pacjent powinien oddać do przechowania w szpitalnym depozycie ubrań odzież i obuwie wyjściowe lub przekazać je rodzinie.

Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.

Pacjent nieprzytomny, bez kontaktu słowno - logicznego ma zabezpieczony depozyt obligatoryjnie przez upoważniony personel medyczny.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nieprzekazane do depozytu szpitala.

Żywienie podczas pobytu w szpitalu

Prawidłowe odżywianie ma znaczący wpływ na leczenie i rekonwalescencję pacjentów, dlatego jakość serwowanych im posiłków jest niezwykle ważna. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. dba o to, aby nie tylko spełniały one określone normy i były smaczne, ale wspomagały równocześnie proces leczenia i poprawiały ogólną kondycję organizmu.

Naszym pacjentom zapewniamy bezpłatnie trzy posiłki - śniadanie, obiad i kolację. Wobec chorych, którzy nie wymagają żywienia dietetycznego stosujemy dietę podstawową. Natomiast osobom, w przypadku których niezbędna jest dieta lecznicza zleca ją lekarz, uzależniając ją od stanu zdrowia i rodzaju zabiegów medycznych.

Dla chorych hospitalizowanych w naszym szpitalu posiłki przygotowuje Dział Żywienia. Są przyrządzane ze świeżych produktów i odpowiednio zbilansowane.

Posiłki trafiają do oddziałów w dwóch turach:

 1. Śniadanie – godz. 7.45, obiad – godz. 12.00, kolacja – godz. 16.45
 2. Śniadanie – godz. 8.15, obiad – godz. 12.45, kolacja – godz. 17.15

Posiłek nocny, przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą typu 1, podawany jest przy kolacji.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Ci, którzy potrzebują do tego pomocy mogą na nią liczyć ze strony personelu medycznego.

Ponadto pacjenci mogą zaopatrywać się w produkty spożywcze w znajdujących się na terenie szpitala bufecie „Erka” i w sklepie spożywczym „Orient”, a także w automatach z przekąskami i napojami.

W każdym oddziale szpitalnym do dyspozycji pacjentów jest również lodówka. Można z niej korzystać, przestrzegając odpowiednich zasad. Informacje na ten temat znajdują się na urządzeniach.

Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie; zaleca się je w godz. 10:00 - 12:00 oraz w godz. 14:00 - 18:00.
 2. Poza zalecanymi godzinami odwiedziny są możliwe po uzgodnieniu ich z ordynatorem/kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym.
 3. Zgodę na odwiedziny pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych oraz pacjentów objętych izolacją wydaje po wcześniejszym uzgodnieniu warunków ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
 4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być zniesione lub ograniczone w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 5. Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w danym oddziale lub w szpitalu może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów.
 6. Osoby odwiedzające teren szpitala wchodzą wejściem głównym.
 7. Dzieci do lat 12 mogą uczestniczyć w odwiedzinach pacjentów jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 8. W sali chorych może równocześnie przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca chorego, a w przypadku, gdy odwiedzającym jest dziecko do lat 12 - dwie osoby: dziecko i dorosły opiekun.
 9. Zaleca się, aby maksymalny czas odwiedzin nie przekraczał 2 godzin.
 10. Osoba odwiedzająca powinna być zdrowa, bez oznak infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunki); obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z chorobą zakaźną, osoby nietrzeźwe i osoby znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.
 11. Odwiedzający są zobowiązani do:
  • zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej
  • dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala oraz przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną
  • poruszania się po terenie szpitala ograniczając się jedynie do przejścia do i z oddziału szpitalnego
  • pozostawania podczas odwiedzin jedynie w kontakcie z osobą odwiedzaną
  • w okresie jesienno - zimowym do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni (w godzinach jej pracy)
  • podporządkowania się wszystkim wskazówkom i poleceniom personelu medycznego
  • używania odzieży ochronnej, jeśli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału
  • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu oraz do poszanowania mienia szpitala
  • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach
  • niezakłócania pracy personelu oddziału
  • korzystania w czasie odwiedzin z krzeseł i taboretów znajdujących się na wyposażeniu sali chorych
 12. Odwiedzającym zabrania się:
  • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych przy pacjencie
  • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza
  • przynoszenia i podawania chorym żywności, która nie odpowiada zaleconej przez lekarza diecie
  • ze względów epidemiologicznych - przynoszenia i pozostawiania pacjentom kwiatów ciętych i doniczkowych
  • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
  • manipulowania przy aparaturze, urządzeniach instalacji medycznej, a także posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej
  • siadania na łóżkach
  • wprowadzania lub przynoszenia na teren szpitala zwierząt
  • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów - prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju
  • fotografowania i nagrywania osób przebywających w szpitalu bez ich zgody
  • zachowania naruszającego dobre obyczaje i normy moralne
 13. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione podczas odwiedzin w oddziale.

Uwaga:
Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu będą proszone o opuszczenie terenu szpitala.

Wypis ze szpitala

Po zakończonym leczeniu szpitalnym pacjent otrzymuje wypis. Odbywa się to w dniu wyjścia ze szpitala. Po dokument należy zgłosić się do sekretariatu oddziału, w którym miała miejsce hospitalizacja.

Wypisy są wydawane od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 15.00, ale jeśli zachodzi taka potrzeba – również w weekendy.

W dokumencie znajdują się informacje o przebiegu leczenia i związane z nim dalsze zalecenia (np. wizyty kontrolne, rodzaj diety), a także recepty.