Transplantologia

Transplantologia to jedna z bardziej niezwykłych dziedzin medycyny, a jej historia jest przykładem niebywałego sukcesu.

Transplantacja ratuje życie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego należy ją poznawać i promować jej zasady.

Każdy z nas może podarować życie drugiemu człowiekowi - swojemu bliskiemu lub całkowicie obcej osobie. Można o tym zadecydować za życia, nie wyrażając sprzeciwu na pobranie swoich narządów po śmierci.

Można również spisać je na zwykłej kartce - wówczas powinno ono zawierać imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, datę, podpis oraz zdanie - "Wyrażam zgodę na pobranie narządów po śmierci".

Organizacją zajmującą się koordynacją przeszczepiania jest Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT.

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. działa szpitalny koordynator do spraw transplantacji - mgr Seweryna Kasznia, do której zadań należą między innymi:

  • identyfikacja i kwalifikacja medyczna potencjalnych zmarłych dawców narządów
  • rozmowa z rodziną zmarłego dawcy
  • opieka nad potencjalnym dawcą
  • koordynacja pobrania wielonarządowego
  • organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie pobierania i przeszczepiania narządów od osób zmarłych dla personelu szpitala

Możliwość pobrania organów do przeszczepu istnieje w każdym szpitalu, w którym jest blok operacyjny i oddział intensywnej terapii. Do tej pory w pabianickim szpitalu było kilkoro dawców, od których zostały pobrane nerki i wątroba.

Dawcą może zostać pacjent, u którego stwierdzono śmierć mózgu. Po wysunięciu podejrzenia zbiera się komisja lekarska składająca się ze specjalistów w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii oraz specjalisty z dowolnej dziedziny medycyny, np. chirurgii. Przeprowadzane są dwukrotnie szczegółowe badania i próby, które mają potwierdzić śmierć mózgu i kiedy nie ma już żadnych wątpliwości, lekarze stwierdzają zgon. Powiadamiana jest rodzina, a zadaniem koordynatora jest poinformowanie o możliwości pobrania narządów do przeszczepu. Według polskiego prawa narządy można pobrać od każdego, kto za życia nie wyraził sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.

W Polsce pobiera się również narządy od dawców żywych. Najczęściej są to osoby z rodziny biorcy. Również bliscy i przyjaciele deklarują gotowość oddania narządu chorej osobie. Można oddać nerkę, fragment wątroby oraz szpik kostny.

Przeszczepianie narządów jest jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny. Dawca narządów może ocalić życie kilku chorym potrzebującym pomocy. Co pięć dni w Polsce umiera jedna z osób oczekujących na przeszczep.