Zespół ds. Etyki

W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. funkcjonuje Zespół ds. Etyki w składzie:

Przewodniczący:

dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski - ordynator oddziału urologicznego

Członkowie:

  1. Mgr Magdalena Gorzela - psycholog (Pabianickie Centrum Psychiatryczne)
  2. Elżbieta Bączyk - pielęgniarka koordynująca bloku operacyjno - anestezjologicznego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
  3. Lek. Mirosława Zakrzewska - starszy asystent oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
  4. Agnieszka Trzask - Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
    Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w zastępstwie Pani Agnieszki Trzask pełni Pani Lidia Klimczak - Moszyńska.

Przewodniczący i członkowie Zespołu d. Etyki wspierają i służą pomocą w rozwiązywaniu problemów natury etycznej - pacjentom, ich rodzinom, opiekunom oraz personelowi szpitala.

W celu umówienia indywidualnego spotkania osoby zainteresowane są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

  • dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski - tel. 42 22 53 776
  • Elżbieta Bączyk - tel. 42 22 53 652
  • lek. Mirosława Zakrzewska - tel. 42 22 53 646