Oddział Neonatologiczny z Patologią Noworodka

Ordynator: lek. med. Bożena Ciszewska - Ratajczyk (pediatra, specjalista neonatolog)
Pielęgniarka oddziałowa: Urszula Denuszek

Oddział znajduje się na pierwszym piętrze szpitala.

Telefony:
42 22 53 661 - sekretariat
42 22 53 682 – ordynator/pokój lekarski
42 22 53 683 - dyżurka pielęgniarek

Świadczenia realizowane w oddziale:
Zapewniamy całodobową, codzienną (również w niedziele i święta) opiekę lekarską i pielęgniarską nad nowo narodzonym dzieckiem. Przy każdym porodzie obecny jest lekarz specjalista neonatolog oraz pielęgniarka noworodkowa.
Pediatrzy - neonatolodzy oraz pielęgniarki ze specjalizacją pediatryczną i neonatologiczną zajmują się noworodkami donoszonymi, wcześniakami oraz noworodkami chorymi. Każdy noworodek po urodzeniu oraz w trakcie pobytu jest badany przez lekarza neonatologa, oceniony według skali Apgar, a także ma wykonane wszystkie niezbędne badania:

 • badanie saturacji krwi w pierwszej dobie życia i w dniu wypisu - w celu wykrycia wrodzonych wad serca
 • badania przesiewowe w celu wykrycia chorób metabolicznych, takich jak mukowiscydoza (CF), fenyloketonuria (PKU), wrodzona niedoczynność tarczycy (WNT), rzadkie wady metabolizmu (WWM), wrodzony przerost kory nadnerczy (WPN), deficyt biotynidazy (BIOT), rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
 • badanie słuchu

Noworodek jest także poddany obowiązkowym szczepieniom.

Zapewniamy nieprzerwany kontakt matki z dzieckiem od chwili jego urodzenia. Ten pierwszy kontakt ma miejsce na sali porodowej, bezpośrednio po porodzie. Ojcowie lub osoby bliskie mogą towarzyszyć i pomagać matce przy przyjściu na świat maleństwa.

W oddziale stosujemy system rooming-in, tzn. matka cały czas przebywa ze swoim dzieckiem, karmi je i pielęgnuje.

Oddział dysponuje pokojami 1-, 2- i 3-osobowymi. Posiada 11 łóżek dla noworodków oraz 3 inkubatory.

W przyjaznej i miłej atmosferze pielęgniarki służą fachową pomocą w codziennej pielęgnacji dziecka, udzielają porad laktacyjnych. Na indywidualne życzenie matki noworodek może pozostać wyłącznie pod opieką pielęgniarki.

Podczas pobytu w oddziale rodziny mogą odwiedzać matki i noworodki.

Przyjmujemy również chore noworodki "z domu". Leczymy żółtaczki, zapalenia płuc, zakażenia skóry, oczu, pępka, przewodu pokarmowego, zaburzenia karmienia i inne schorzenia. Matka przez cały czas leczenia przebywa ze swoim chorym dzieckiem.

W razie potrzeby możliwe są konsultacje innych pracujących w szpitalu specjalistów.

Personel udziela całodobowych porad po wyjściu noworodka ze szpitala.

Oddział ściśle współpracuje z poradnią neonatologiczną, w której matka zawsze otrzyma fachową pomoc neonatologa w czasie choroby dziecka oraz rozwiązania problemów okresu noworodkowego i laktacji. Wykwalifikowany, doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek, nowoczesna aparatura medyczna i dostęp do wszelkich badań diagnostycznych stanowią warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego noworodka urodzonego w naszym szpitalu.

Oddział posiada specjalistyczny sprzęt medyczny dla zapewnienia jak najlepszego leczenia i opieki medycznej, monitorowania i diagnozowania dzieci.

Współpracuje z wysokospecjalistycznymi ośrodkami neonatologicznymi na terenie Łodzi, takimi jak Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej i innymi.

Wspiera nas również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 • Ordynator:

  lek. med. Bożena Ciszewska - Ratajczyk
  (pediatra, specjalista neonatolog)

  Pielęgniarka oddziałowa:

  Urszula Denuszek

 • Telefony:

  42 22 53 661 - sekretariat
  42 22 53 682 – ordynator/pokój lekarski
  42 22 53 683 - dyżurka pielęgniarek