Oddział Wewnętrzny I

Kierownik: lek. med. Piotr Debich (specjalista chorób wewnętrznych)
Pielęgniarka oddziałowa - Grażyna Małolepsza

Oddział znajduje się na piątym piętrze szpitala.

Telefony:
42 22 53 748 - sekretariat
42 22 53 746 - kierownik
42 22 53 749 - pokój lekarski
42 22 53 751 - dyżurka pielęgniarek

Świadczenia realizowane w oddziale:

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, m. in.:

 • chorób układu krążenia
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu pokarmowego
 • chorób tarczycy
 • chorób układu ruchu
 • zaburzeń przemiany materii (cukrzyca)
 • zaburzeń krążenia oddechowego
 • zaburzeń rytmu serca

Oddział oferuje pomoc zarówno pacjentom z nagłymi zachorowaniami – w ostrych stanach zagrożenia życia (np. w przebiegu zawału, obrzęku płuc) i w stanach zapalnych, jak też pacjentom z chorobami przewlekłymi, wymagającym okresowo pobytu w szpitalu w celu modyfikacji leczenia lub z powodu nasilenia objawów. W oddziale prowadzona jest również diagnostyka długo utrzymujących się i niepokojących objawów z zakresu chorób wewnętrznych.

W oddziale są wykonywane:

 • badania EKG i ciśnienia metodą Holtera
 • USG serca, brzucha, tarczycy, tętnic szyjnych i kręgowych oraz naczyń kończyn dolnych
 • diagnostyczne i lecznicze nakłucia jam ciała oraz kardiowersje

Oddział ma całodobowy dostęp do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki z możliwością wykonania RTG, USG i TK. Istnieje też możliwość wykonania w ramach hospitalizacji gastroskopii i kolonoskopii.

Personel współpracuje z lekarzami innych specjalności – w ramach oddziałów i poradni istniejących w PCM Sp. z o.o.

Atutem oddziału jest zespół pielęgniarski – z oddaniem i zaangażowaniem opiekujący się chorymi, wykazujący szczególnie dużo ciepła i cierpliwości dla pacjentów starszych i zniedołężniałych, wymagających szczególnej troski i uwagi oraz zajmujących więcej czasu.

Lekarze i pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych kursach, konferencjach i szkoleniach.

Ze względu na panującą atmosferę oddział jest chętnie wybierany jako miejsce odbywania praktyk i staży przez studentów medycyny oraz stażu kierunkowego z chorób wewnętrznych przez młodych lekarzy.

Oddział dysponuje 30 łóżkami, w tym 4-łóżkową salą intensywnego nadzoru.

Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych.

 • Kierownik:

  lek. med. Piotr Debich
  (specjalista chorób wewnętrznych)

  Pielęgniarka oddziałowa:

  Grażyna Małolepsza

 • Telefony:

  42 22 53 748 - sekretariat
  42 22 53 746 - kierownik
  42 22 53 749 - pokój lekarski
  42 22 53 751 - dyżurka pielęgniarek