Pabianickie Centrum Rehabilitacji - szpital

Pabianickie Centrum Rehabilitacji – szpital znajduje się czwartym piętrze szpitala. W jego skład wchodzą oddział rehabilitacji neurologicznej wczesnej i oddział rehabilitacyjny.

Kierownik Pabianickiego Centrum Rehabilitacji: dr n. kf. Renata Szczepaniak (specjalista fizjoterapii)

Oddział rehabilitacji neurologicznej wczesnej

Kierownik: lek. med. Konrad Świniarski (specjalista neurolog)

Pielęgniarka oddziałowa: Marta Bolek (specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki)

Telefony:
42 22 53 722 - sekretariat
42 22 53 727 - pokój lekarski
42 22 53 724 – dyżurka pielęgniarek

Oddział rehabilitacji neurologicznej wczesnej jest dedykowany pacjentom z deficytami neurologicznymi, wynikającymi z zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego, powstałych w przebiegu udarów mózgu, urazów mózgu i rdzenia kręgowego, procesów zapalnych. Leczenie jest realizowane we wczesnym okresie po zakończeniu ostrej fazy leczenia zachowawczego czy zabiegowego.

Proces usprawniania jest prowadzony przez zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem, nadzorowanych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej i neurologii, niezbędnych do kompleksowego rozwiązywania problemów funkcjonalnych i zdrowotnych pacjentów.

Opiekę nad pacjentami sprawuje wykształcony zespół pielęgniarek ze wsparciem profesjonalnych i empatycznych opiekunek medycznych.

Przyjęcie do oddziału następuje na podstawie skierowania z oddziałów szpitalnych (udarowego, neurologicznego, a w szczególnych przypadkach – z internistycznego i neurochirurgicznego) lub z poradni specjalistycznych (neurologicznej, rehabilitacyjnej, neurochirurgicznej) i zawsze jest poprzedzone kwalifikacją do usprawniania z uwzględnieniem chorób przewlekłych i indywidualnych możliwości realizowania programu usprawniania zgodnie z wymogami NFZ.

Oddział realizuje także świadczenia w zakresie usprawniania pacjentów z przewlekłymi deficytami neurologicznymi i z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oddział dysponuje 20 łóżkami rehabilitacyjnymi w trzyosobowych salach. Posiada salę kinezyterapii, fizykoterapii i salę do terapii zajęciowej. Zapewnia również terapię psychologiczną i logopedyczną.

Oddział rehabilitacyjny

Kierownik: lek. med. Magdalena Jaskólska – Piesiewicz (specjalista rehabilitacji medycznej)

Pielęgniarka oddziałowa: Marta Bolek (specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki)

Telefony:
42 22 53 722 - sekretariat
42 22 53 723 - pokój lekarski
42 22 53 724 – dyżurka pielęgniarek

Oddział dysponuje 20 łóżkami.

 • Oddział rehabilitacji neurologicznej wczesnej:

  Kierownik:
  lek. med. Konrad Świniarski
  (specjalista neurolog)

  Pielęgniarka oddziałowa:
  Marta Bolek
  (specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki)

  Telefony:
  42 22 53 722 - sekretariat
  42 22 53 727 - pokój lekarski
  42 22 53 724 – dyżurka pielęgniarek

  Oddział rehabilitacyjny:

  Kierownik:
  lek. med. Magdalena Jaskólska – Piesiewicz
  (specjalista rehabilitacji medycznej)

  Pielęgniarka oddziałowa:
  Marta Bolek
  (specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki)

  Telefony:
  42 22 53 722 - sekretariat
  42 22 53 723 - pokój lekarski
  42 22 53 724 – dyżurka pielęgniarek