Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci: gabinet 104 D i 116 D, I piętro, tel. (42) 22 53 882.

Zapisy do poradni alergologicznej dla dzieci odbywają się w rejestracji głównej (osobiście) i pod numerem (42) 22 53 855.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 14:00 – 18:00
wtorek: 8:30 – 12:30
środa: 10:00 – 14:00 (immunoterapia)

Informacja dla pacjenta:

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub faktycznym opiekunem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych
 • listę aktualnie przyjmowanych leków
 • dwa zeszyty 16-kartkowe w kratkę (w jednym należy opisać swoje spostrzeżenia dotyczące objawów alergii u dziecka, przebytych chorób oraz ich leczenia - od urodzenia przez okres niemowlęcy do czasu wizyty)

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

 • NIP pracodawcy
 • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

Obowiązki pacjenta:

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością).

 • Godziny przyjęć:

  poniedziałek: 14:00 – 18:00
  wtorek: 8:30 – 12:30
  środa: 10:00 – 14:00 (immunoterapia)

 • Poradnia alergologiczna dla dzieci:

  gabinet 104 D i 116 D,
  tel. (42) 22 53 882