Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci

Poradnia chirurgiczna dla dzieci: gabinet 118 D, I piętro, tel. (42) 22 53 862

Zapisy do poradni chirurgicznej dla dzieci odbywają się w rejestracji ogólnej (osobiście) i pod numerem: (42) 22 53 855.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9:00 – 12:00
wtorek: 12:00 – 17:00
środa: 12:00 – 17:00
czwartek: 12:00 – 17:00
piątek: 9:00 – 12:00

Informacja dla pacjenta:

W celu uzyskania świadczenia zdrowotnego osoba niepełnoletnia zgłasza się na wizytę z rodzicem lub faktycznym opiekunem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych
 • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

 • NIP pracodawcy
 • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

Obowiązki pacjenta:

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością).

 • Godziny przyjęć:

  poniedziałek: 9:00 – 12:00
  wtorek: 12:00 – 17:00
  środa: 12:00 – 17:00
  czwartek: 12:00 – 17:00
  piątek: 9:00 – 12:00

 • Poradnia chirurgiczna dla dzieci:

  gabinet 118 D, I piętro,
  tel. (42) 22 53 862