Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza: gabinet 126 D, I piętro, tel. (42) 22 53 868

Zapisy do poradni ginekologiczno - położniczej oraz na USG ginekologiczne odbywają się w rejestracji znajdującej się przy poradni w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek: 9:00 – 15:30
środa: 8:00 – 14:00
czwartek: 8:00 – 14:00
piątek: 8:00 - 14:00

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8:00 – 10:00, 11:00 – 13:00 i 15:30 – 18:00
wtorek: 10:30 – 12:00 i 13:00 – 15:30
środa: 9:00 – 13:00
czwartek: 11:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 14:00

W godzinach pracy poradni realizowane jest badanie KTG. Poza godzinami pracy poradni badanie to jest realizowane komercyjnie. Więcej informacji na ten temat udziela położna.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2012 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. 2010 r. nr 183 poz. 1234).

W związku z tym od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice
tel. 42 226 82 62
fax: 42 226 82 68

Informacja dla pacjenta:

Przed wejściem do gabinetu ginekologicznego, zanim rozpocznie się badanie:

 • prosimy o przypomnienie sobie i podanie lekarzowi daty ostatniej miesiączki
 • prosimy o skorzystanie z toalety - celem mikcji

Wyniki badań cytologicznych pacjentki odbierają osobiście w godzinach przyjęć lekarza prowadzącego.

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych
 • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

 • NIP pracodawcy
 • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

Obowiązki pacjenta:

Pacjentki, które otrzymały skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszone są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością).

 • Godziny przyjęć:

  poniedziałek: 8:00 – 10:00, 11:00 – 13:00 i 15:30 – 18:00
  wtorek: 10:30 – 12:00 i 13:00 – 15:30
  środa: 9:00 – 13:00
  czwartek: 11:00 – 15:00
  piątek: 8:00 – 14:00

 • Poradnia ginekologiczno - położnicza:

  gabinet 126 D, I piętro,
  tel. (42) 22 53 868