Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna: gabinet 143 D, I piętro, tel. (42) 22 53 865

Godziny przyjęć:
środa: 10:00 – 12:00

Poradnia otolaryngologiczna nie świadczy usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pacjenci, którzy są zainteresowani odpłatnym skorzystaniem z porady lekarza specjalisty mogą uzyskać taką poradę po uiszczeniu opłaty w kasie koło rejestracji ogólnej.

Jeżeli w trakcie wizyty lekarz specjalista stwierdzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub zabiegów, pacjent będzie musiał za nie zapłacić.

Pacjenci zgłaszający się na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy przyjmowani są w pierwszej kolejności. Podczas wizyty należy okazać dowód tożsamości.

  • Godziny przyjęć:

    środa: 10:00 – 12:00

  • Poradnia otolaryngologiczna:

    gabinet 143 D, I piętro,
    tel. (42) 22 53 865