Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na pierwszym piętrze szpitala.

Telefon:
42 22 53 930 - rejestracja

Wizyta w ŚCZP odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, którego może dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka do 18. roku życia. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00.

ŚCZP udziela bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom z powiatu pabianickiego w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach", finansowanego ze środków unijnych, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świadczona jest tutaj pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i środowiskowa. Mogą z niej korzystać dzieci i młodzież do 21. roku życia (powyżej 18 lat - pod warunkiem kontynuacji nauki i kontynuacji otrzymywanej wcześniej opieki psychiatryczno - psychologicznej). 

Weryfikacja przyjęć odbywa się w dwóch etapach:
1. Telefonicznie przez zespół triagowy oraz po pozytywnej pierwszej kwalifikacji.
2. Przez tzw. zespół pierwszego kontaktu.

W drugim etapie pacjenta kwalifikuje ostatecznie dwuosobowy zespół, składający się z psychologa i terapeuty środowiskowego.

Zakwalifikowany pacjent oraz jego rodzina może uzyskać w ŚCZP wsparcie i pomoc w zakresie:
- diagnozy psychologicznej
- zaleceń, psychoedukacji, porad wychowawczych, warsztatów
- psychoterapii
- zaleceń i informacji na temat opieki w innych specjalistycznych placówkach zajmujących się zgłaszaną problematyką

Działania ŚCZP nie są skierowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zdemoralizowanych i z ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Dokumenty do pobrania: