Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

Kierownik: lek. Joanna Szkudlarek - Zajunc

Telefony:
42 22 53 830 - rejestracja
42 22 53 831 - kierownik/pokój lekarski
42 22 53 840 - pracownia tomografii komputerowej
42 22 53 836 - pracownia EKG
+48 697 217 670 - pracownia EEG
42 22 53 834 - pracownia USG I
42 22 53 839 - pracownia USG II

Zakład wykonuje:

 • całodobowo badania diagnostyczne (RTG, TK, USG) pacjentom z oddziałów szpitalnych, nocnej i świątecznej pomocy medycznej POZ
 • badania diagnostyczne pacjentom ambulatoryjnym
 • przeprowadza konsultacje dla potrzeb własnych i innych podmiotów działalności leczniczej

W dniu zgłoszenia wykonywane są następujące badania RTG:

 • wszystkie zlecone przez Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • zdjęcia klatki piersiowej
 • zdjęcia zatok
 • zdjęcia urazów
 • zdjęcia punktowe zębów

Na pozostałe badania (kontrastowe RTG, TK, USG) terminy są ustalane w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki.

Badania planowe dla pacjentów ambulatoryjnych są wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.

Wyniki badań RTG są wydawane w czasie 7 dni roboczych.

Wyniki badań TK są wydawane w czasie 14 dni roboczych.

Wyniki badań USG wydawane są na bieżąco.

Pracownia RTG wykonuje badania tylko w zapisie cyfrowym - za wyjątkiem zdjęć punktowych zębów. Pacjent otrzymuje zapis badania RTG/TK na płycie CD wraz z opisem badania w formie pisemnej.

Wyposażenie zakładu:

 • aparat USG Aloka Alpha 6 Prosound
 • aparat USG Aloka F 37
 • aparat RTG Siemens Axiom Iconos RI00
 • aparat RTG Siemens Multix Fusion Max
 • aparat RTG zębowy CS 2100 Carestream
 • Tomograf komputerowy GE Brightspeed 16

Badania USG u dorosłych i dzieci:

 • narządów jamy brzusznej
 • układu naczyniowego
 • układu moczowego
 • układu kostno – mięśniowego
 • małych narządów (tarczyca, ślinianki, jądra, sutki)
 • USG Doppler

Badania USG ginekologiczne, preluksacyjne i echo serca są wykonywane w odrębnych pracowniach specjalistycznych.

W Zakładzie wykonywane są badania na podstawie kontraktu z NFZ, umów z innymi podmiotami działalności leczniczej oraz badania komercyjne.

Przygotowanie do badań diagnostycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki:

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

 • Kierownik:

  lek. Joanna Szkudlarek - Zajunc

 • Telefony:

  42 22 53 830 - rejestracja
  42 22 53 831 - kierownik/pokój lekarski
  42 22 53 840 - pracownia tomografii komputerowej
  42 22 53 836 - pracownia EKG
  +48 697 217 670 - pracownia EEG
  42 22 53 834 - pracownia USG I
  42 22 53 839 - pracownia USG II