Dofinansowania na szkolenia dla pracowników PCM

4 kwietnia w szpitalu odbyła się konferencja prasowa na temat kursów i szkoleń dla pracowników Pabianickiego Centrum Medycznego.

Wzięli w niej udział: Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic, Gabriela Wenne - Błażyńska, wicestarosta powiatu pabianickiego, Magdalena Werstak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes PCM.

Podczas konferencji mówiono o pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych funduszach, dzięki którym kadra może podnosić kwalifikacje zawodowe.

Środki na kursy i szkolenia płyną do spółki m.in. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a przekazuje je Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach. Dofinansowanie wynosi 80%, kolejne 20% to środki własne PCM.

Z pieniędzy z KFS placówka korzysta już od 2014 roku, a tylko w tym złożyła do PUP aż 19 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia swojego personelu, otrzymując niemal 123,5 tys. zł. Prawie 31 tys. zł na ten cel wyłożył PCM.

- 80 proc. tych wniosków dotyczyło lekarzy, szczególnie diagnostyki ultrasonograficznej. To niezmiernie ważny aspekt rozwoju kompetencji lekarskich. Ale będziemy również szkolić pielęgniarki, fizjoterapeutów oraz częściowo pracowników administracji – podkreślał na konferencji prasowej dr n. ekon. Witold Olszewski.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników spółki jest również możliwe dzięki programowi „Dostępność plus dla zdrowia”, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tego programu, za niemal 10 tys. zł, placówka przeprowadziła w styczniu kurs języka migowego. Wzięło w nim udział 20 osób, głównie sekretarek medycznych i rejestratorek, które mają bezpośredni i pierwszy kontakt z osobami o szczególnych potrzebach. Szkolenie w zakresie komunikacji z takimi osobami odbyło się również w ubiegłym roku.

Czworo uczestników konferencji.