Call Center

Call Center pracuje od godz. 7:30 do godz. 15:00.

Poradnie, do których można się zarejestrować, dzwoniąc pod numer Call Center:

 • Alergologiczna dla dzieci
 • Chirurgiczna
 • Chirurgiczna dla dzieci
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Kardiologiczna
 • Neonatologiczna
 • Neurologiczna
 • Okulistyczna
 • Onkologiczna
 • Otolaryngologiczna
 • Preluksacyjna
 • Urazowo – ortopedyczna
 • Urologiczna

Ważne: należy mieć przygotowany PESEL oraz numer skierowania.

W rejestracji Call Center pacjent uzyska również:

 • informację, jakie dokumenty zabrać na pierwszą wizytę u specjalisty
 • możliwość zmiany terminu umówionej wcześniej wizyty