Oddział Dziecięcy

Ordynator: dr n. med. Dorota Kardas - Sobantka (specjalista pediatra, specjalista alergolog)
Pielęgniarka oddziałowa: Aneta Pietryszka

Oddział znajduje się na wysokim parterze szpitala.

Telefony:
42 225 36 36 - sekretariat
42 225 36 34 - ordynator
42 225 36 37 - pokój lekarski
42 225 36 39 - dyżurka pielęgniarek

Świadczenia realizowane w ramach oddziału:
Zajmujemy się leczeniem dzieci od 1. miesiąca życia do 18. roku życia, chorych na zapalenie płuc i/lub oskrzeli, ostry nieżyt żołądkowo - jelitowy, a także z zaostrzeniem astmy, odmiedniczkowym zapaleniem nerek, bólami głowy lub brzucha, po omdleniu, z drgawkami, gorączkujących z nieznanej przyczyny oraz skierowanych z powodu innych chorób wieku dziecięcego. Od 2018 roku prowadzimy enzymatyczną terapię zastępczą dzieci z chorobą Fabry'ego (obecnie w ramach programu lekowego).

Atuty oddziału dziecięcego:

 • wykwalifikowany personel medyczny (lekarze i pielęgniarki)
 • zatrudnieni w oddziale specjaliści chorób dzieci posiadają dodatkowe specjalizacje (alergologia, pediatria metaboliczna) oraz umiejętności (certyfikat PPU z ultrasonografii w pediatrii), co wykorzystują w codziennej pracy w oddziale
 • lekarze uczestniczą w zjazdach i sympozjach naukowo - szkoleniowych, stale podnoszą swoje kwalifikacje; od 2002 roku przedstawili na zjazdach ogólnopolskich ponad 30 doniesień naukowych, biorą aktywny udział w działalności m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • współpraca lekarzy zatrudnionych w oddziale z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka lekarska w trakcie hospitalizacji (jeden lekarz prowadzący)
 • kontynuacja opieki w poradni alergologicznej dla pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami alergicznymi lub ich podejrzeniem
 • respektowanie praw pacjenta - oddział uczestniczył w akcji "Szpital z sercem"
 • warunki do całodobowej opieki nad dzieckiem przez członków najbliższej rodziny
 • przyjazny dla dzieci, kolorowy wystrój oraz stale unowocześniane wyposażenie oddziału
 • opieka dydaktyczno - wychowawcza, którą sprawują nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach, w tym możliwość nauki w zakresie szkoły podstawowej oraz zajęcia pozalekcyjne w świetlicy
 • organizowanie dla pacjentów różnorodnych zajęć, w tym "mikołajki", konkursy, występy teatralne
 • dostęp do internetu (wi-fi)

Oddział dysponuje 15 łóżkami.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z pediatrii (5 miejsc). Jest w też wpisany na listę jednostek uprawnionych do stażu kierunkowego w dziedzinie pediatrii (2 miejsca).

 • Ordynator:

  dr n. med. Dorota Kardas - Sobantka
  (specjalista pediatra, specjalista alergolog)

  Pielęgniarka oddziałowa:

  Aneta Pietryszka

 • Telefony:

  42 225 36 36 - sekretariat
  42 225 36 34 - ordynator
  42 225 36 37 - pokój lekarski
  42 225 36 39 - dyżurka pielęgniarek