Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej

Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej znajduje się na drugim piętrze szpitala. W jego skład wchodzą specjalistyczna pracownia endoskopii, poradnia gastroenterologiczna i oddział gastroenterologiczny leczenia jednego dnia.

Kierownik Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej: lek. med. Dariusz Fisiak (specjalista chirurgii ogólnej z certyfikatem endoskopii diagnostycznej i zabiegowej TCHP oraz dyplomem umiejętności PTG-E)

Telefon: 42 22 53 575

Specjalistyczna pracownia endoskopii

Kierownik: lek. med. Dariusz Fisiak (specjalista chirurgii ogólnej z certyfikatem endoskopii diagnostycznej i zabiegowej TCHP oraz dyplomem umiejętności PTG-E)

Pielęgniarka koordynująca: Bogusława Pacer

Telefony:
42 22 53 881 - rejestracja
42 22 53 838 – rejestracja

Rejestracja na badania i zabiegi: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00

Zespół:

 • lek. med. Dariusz Fisiak (specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej TCHP, dyplom umiejętności PTG-E)
 • lek. med. Iwona Wojtyniak (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, dyplom umiejętności PTG-E)
 • dr n. med. Justyna Kotynia (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, dyplom umiejętności PTG-E)
 • dr n. med. Jarosław Wojsa (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, dyplom umiejętności PTG-E)
 • dr n. med. Mateusz Maciejewski (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog, dyplom umiejętności PTG-E)

Specjalistyczna pracownia endoskopii zapewnia pełną diagnostykę (gastroskopia, kolonoskopia, biopsja) oraz kompleksowe leczenie (polipektomia, ESD, ECPW, zabiegi operacyjne).

Badania i zabiegi endoskopowe wykonywane są przez wykwalifikowany i dobrze wyszkolony zespół endoskopistów. Pracownia obsługuje pacjentów w ramach posiadanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (ze skierowaniem), a także zainteresowanych komercyjnymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, aby poprawić komfort pacjenta, w trakcie kolonoskopii i gastroskopii, prowadzimy insuflację dwutlenkiem węgla zamiast powietrzem atmosferycznym. Postępowanie takie znacząco zmniejsza ból i uczucie wzdęcia w obrębie jamy brzusznej.

Opis badania wydawany jest zaraz po jego przeprowadzeniu. Wyjątek stanowią badania wyników histopatologicznych, w przypadku których okres oczekiwania na wynik wynosi od 14 do 28 dni.

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna: gabinet 244 A, II piętro, budynek A (oddziały szpitalne)

Rejestracja do poradni gastroenterologicznej: pokój 266 A, II piętro, budynek A (oddziały szpitalne), od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14.35, tel. 42 22 53 729

Godziny przyjęć:

poniedziałek: nieczynna
wtorek: 14:35 – 18:00 (dr n. med. Mateusz Maciejewski)
środa: 12:00 – 14:35 (dr n. med. Jarosław Wojsa)
czwartek: 7:30 – 12:00 (dr n. med. Jarosław Wojsa) i 14:35 – 16:00 (dr n. med. Justyna Kotynia)
piątek: 14:35 – 16:30 (dr n. med. Mateusz Maciejewski)

Informacja dla pacjenta:

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych
 • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

 • NIP pracodawcy
 • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

Obowiązki pacjenta:

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością).

Oddział gastroenterologiczny leczenia jednego dnia

Kierownik: dr n. med. Justyna Kotynia (specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog z dyplom umiejętności PTG-E)

Pielęgniarka koordynująca: Bogusława Pacer

Telefon:
42 22 53 729 - sekretariat

Świadczenia realizowane w oddziale:

W ramach oddziału gastroenterologicznego leczenia jednego dnia jest prowadzona kompleksowa diagnostyka i leczenie:

 • polipów jelita grubego, żołądka i przełyku
 • nieswoistych zapaleń jelit
 • zespołów zaburzonego wchłaniania – celiakia
 • przewlekłych schorzeń wątroby
 • refluksu żołądkowo-przełykowego
 • krwawień z przewodu pokarmowego
 • chorób trzustki i dróg żółciowych

Oddział gastroenterologiczny posiada bogatą bazę diagnostyczno - leczniczą. Dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia podczas pobytów szpitalnych można diagnozować i leczyć pacjentów, łącznie z wykonywaniem zabiegów endoskopowych. Wyposażenie logistyczne oddziału umożliwia profesjonalną opiekę nad chorym i zapewnia opiekę fachowego personelu medycznego.

Profil hospitalizacji leczonych przypadków obejmuje wszystkie jednostki chorób w zakresie gastroenterologii. Oddział specjalizuje się głównie w procedurach diagnostycznych przewodu pokarmowego (większość badań wykonywanych jest w krótkim znieczuleniu dożylnym, w asyście anestezjologa), leczeniu chorób jelit, trzustki, wątroby, zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz w leczeniu żywieniowym. Pacjenci uzyskają w oddziale diagnozę i terapię wszystkich nieprawidłowości występujących w obrębie układu pokarmowego - stanów zapalnych i infekcji, zmian nowotworowych oraz chorób autoimmunologicznych i czynnościowych.

Oddział dysponuje 10 łóżkami.

Informacje dotyczące wyników badań histopatologicznych można uzyskać pod numerem telefonu: 42 22 53 837.

Program badań przesiewowych

Specjalistyczna pracownia endoskopii w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o. jest realizatorem Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego, będącego częścią Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program finansowany jest przez narodowy Fundusz Zdrowia.

Dla osób poddających się badaniom kolonoskopia jest bezpłatna. Badanie profilaktyczne należy wykonać między 55. a 64. rokiem życia.

Częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem. Znacząca większość nowych zachorowań występuje u osób po 65. roku życia. Objęcie programem kobiet i mężczyzn między 55. a 64. rokiem życia ma na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych. W tym wieku 25 % osób ma polipy, a 5 % jest zagrożonych rozwojem raka.

Kandydatem do wzięcia udziału w PBP jest każda osoba, która spełnia kryteria i nie miała wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Przeciwwskazaniem do wykonania kolonoskopii przesiewowej jest przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy zawał serca, ostra niewydolność krążeniowa lub oddechowa oraz ostra choroba zapalna jelit. W przypadku ciężkich chorób przewlekłych, a także jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Wykonywane zabiegi endoskopowe

Endoskopia - jest podstawową metodą diagnostyczną przewodu pokarmowego. Współczesna aparatura umożliwia wizualizację światła całego przewodu pokarmowego od przełyku do odbytu, umożliwiając diagnostykę przełyku, żołądka, dwunastnicy oraz części jelita cienkiego, a także całego jelita grubego.

Specjalistyczna pracownia endoskopii dysponuje aparaturą umożliwiającą diagnostykę endoskopową całego przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz dróg żółciowych i trzustki (endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia).

Wykonywane zabiegi endoskopowe zaliczane są do technik minimalnie inwazyjnych w przypadkach schorzeń górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego i obejmują:

 • usuwanie polipów górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • usuwanie powierzchownych zmian metodą mukozektomii, elektrokoagulacji argonowej
 • usuwanie ciał obcych
 • udrażnianie zwężeń nowotworowych i nienowotworowych, w tym zwężeń spowodowanych poprzednimi zabiegami chirurgicznymi metodą koagulacji laserowej, argonowej, mechaniczne poszerzanie metodą balonową
 • endoskopowe protezowanie z użyciem protez samorozprężalnych w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego
 • endoskopowa gastrostomia
 • endoskopowe leczenie zmian naczyniowych: żylaki przełyku (endoskopowa obliteracja)
 • endoskopowe podwiązanie (ligacja)
 • powierzchowne zmiany naczyniowe (elektrodestrukcja)

Wykonujemy także endoskopowe zabiegi w schorzeniach dróg żółciowych i trzustki. ECPW jest połączeniem metody endoskopowej i radiologicznej. Metoda ta odgrywa jednak największe znaczenie w terapii zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych oraz w leczeniu kamicy przewodu żółciowego wspólnego, co pozwala pacjentowi uniknąć leczenia operacyjnego, gdy badanie ECPW zakończone zostanie odpowiednim endoskopowym działaniem terapeutycznym, np. nacięciem zwieracza ujścia dróg żółciowych, usunięciem konkrementów ("kamieni") z dróg żółciowych lub - przy ich dużych rozmiarach - skruszeniem konkrementów przy użyciu tzw. litotryptora mechanicznego oraz innych zabiegów, np. protezowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego.

Wykonywane zabiegi:

 • endoskopowa sfinkterotomia
 • usuwanie "kamieni" z dróg żółciowych (kruszenie dużych i twardych "kamieni" mechanicznym litotryptorem)
 • usuwanie "kamieni" z przewodu trzustkowego
 • udrażnianie zwężeń nienowotworowych przewodu trzustkowego - poszerzanie, protezowanie
 • endoskopowy wewnętrzny drenaż trzustki (protezowanie przewodu trzustkowego)
 • wewnętrzna marsupializacja ze światłem przewodu pokarmowego

W celu zminimalizowania dyskomfortu pacjenta podczas procedur endoskopowych badania diagnostyczne jelita grubego, dróg żółciowych i trzustki oraz wszystkie zabiegi endoskopowe w przypadku wskazań są wykonywane w odpowiednim znieczuleniu z anestezjologiem. Wszytkie zabiegi są prowadzone w insuflacji CO2 co eliminuje całkowicie uczucie wzdęcia po zabiegu.

Ulotki informacyjne

Postępowanie po badaniu

Po badaniu nie wolno jeść ani pić do czasu, kiedy lekarz ponownie na to zezwoli. Pomiary temperatury, tętna, ciśnienia krwi oraz badania biochemiczne mogą być niezbędne w celu wczesnego rozpoznania i zastosowania leczenia ewentualnych powikłań. W przypadku występowania niepokojących objawów, np. dolegliwości bólowych, czarnego stolca należy to niezwłocznie zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce.

Uwaga: Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby podczas powrotu do domu. Po zabiegu endoskopowym wykonywanym bez znieczulenia ogólnego wskazane jest nieprowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.