Pabianickie Centrum Psychiatryczne - szpital

Pabianickie Centrum Psychiatryczne znajduje się przy ul. Wiejskiej 60.

Kierownik: dr n. med. Sławomir Szubert

Pielęgniarka oddziałowa: lic. spec. Monika Marczyńska

Telefony:
42 22 53 788 - sekretariat
42 22 53 787 – izba przyjęć
42 22 53 808 – pokój lekarski
42 22 53 789 – pokój terapeutów
42 22 53 792 – pielęgniarka oddziałowa
662 098 345 – lekarz dyżurny

Świadczenia realizowane w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym:

 • obsługa wszystkich pacjentów zgłaszających się do części szpitalnej PCP
 • porady lekarskie w stanach nagłych poza godzinami pracy poradni zdrowia psychicznego
 • nadzór lekarski
 • nadzór pielęgniarski

Godziny pracy: 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu (również w święta)

Oddział psychiatryczny

Oddział zajmuje się leczeniem wszystkich zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych, których dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych stało się niemożliwe, jest zbyt uciążliwe lub ryzykowne oraz tzw. stanami nagłymi w psychiatrii.

Świadczenia realizowane w oddziale:

 • badanie i diagnostyka lekarska
 • diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
 • badanie i diagnostyka psychologiczna
 • wsparcie psychologiczne
 • różne formy oddziaływań terapeutycznych

Godziny przyjęć pacjentów:

 • planowe: w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00
 • stany nagłe: całodobowo

Oddział dysponuje 60 łóżkami.

Oddział psychiatrii sądowej

Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu jest przeznaczony dla osób przebywających na detencji. Są tutaj kierowane osoby internowane, czyli z zaburzeniami psychicznymi, będące sprawcami czynów zabronionych (przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557, z późn. zm.), kierowanych na obserwację sądowo - psychiatryczną (zgodnie z postanowieniem sądu lub prokuratury).

Cele funkcjonowania oddziału:

 • leczenie zaburzeń psychicznych
 • nabycie podstawowej wiedzy o chorobie oraz umiejętności radzenia sobie z jej objawami,
 • psychoterapia
 • resocjalizacja

Warunki socjalne:

 • sale 1-5 osobowe
 • izolatka
 • sale terapeutyczne
 • sala psychoterapii
 • sala terapii zajęciowej
 • stołówka ze świetlicą ze sprzętem audiowizualnym wspierającym oddziaływania terapeutyczne

Oddział dysponuje 45 łóżkami. Jest monitorowany.

 • Kierownik:

  dr n. med. Sławomir Szubert

  Pielęgniarka oddziałowa:

  lic. spec. Monika Marczyńska

 • Telefony:

  42 22 53 788 - sekretariat
  42 22 53 787 – izba przyjęć
  42 22 53 808 – pokój lekarski
  42 22 53 789 – pokój terapeutów
  42 22 53 792 – pielęgniarka oddziałowa
  662 098 345 – lekarz dyżurny