Pabianickie Centrum Psychiatryczne - ambulatorium

Pabianickie Centrum Psychiatryczne znajduje się przy ul. Wiejskiej 60.

Kierownik: dr n. med. Sławomir Szubert

Pielęgniarka oddziałowa: lic. spec. Monika Marczyńska

Telefon:
42 22 53 873 – rejestracja

 

Oddział psychiatryczny dzienny

Telefon:
42 22 53 789 – pokój terapeutów

W oddziale są leczone wszystkie zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne z wyłączeniem uzależnień, w takim nasileniu, że uniemożliwia ono dalsze leczenie ambulatoryjne, ale jednocześnie nie wymaga całodobowego leczenia i nadzoru w warunkach oddziału stacjonarnego. Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną również do pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi.

Godziny przyjęć pacjentów do oddziału: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 10:00

Oddział psychiatryczny dzienny dysponuje 16 miejscami. Pobyt w nim wynosi do 12 tygodni. W ramach pobytu oferujemy pacjentom posiłek.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, po wcześniejszej kwalifikacji. Konsultacje kwalifikacyjne z personelem (lekarzem, psychologiem) odbywają się w środy od godz. 8:00 do godz. 10:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub zgłoszeniu się osobistym.

Przez kilka godzin dziennie prowadzony jest program terapeutyczny skierowany do osób niewymagających hospitalizacji. Obejmuje on różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Model terapeutyczny to zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej, psychologicznej, pielęgniarskiej oraz terapeutycznej. Oddział zajmuje się leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową oraz indywidualną, oddziaływaniami psychospołecznymi, socjoterapeutycznymi. Prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoedukacja, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, filmoterapia, relaksacja, zajęcia teatralne, wycieczki rekreacyjne.

Poradnia zdrowia psychicznego

Godziny przyjęć:
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 20:00
piątek: 8:00 – 17:10

Poradnia leczenia uzależnień

Telefon:
42 22 53 857 – pokój terapeutów

Godziny przyjęć pacjentów z uwzględnieniem terapii uzależnień (instruktorzy i psychoterapeuci):
poniedziałek: 7:00 – 17:00
wtorek: 7:00 – 19:00
środa: 7:00 – 19:00
czwartek: 7:25 – 19:00
piątek: 7:00 – 15:00

Zakres świadczonych usług medycznych:

 • porady lekarskie
 • porady psychologiczne
 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa

Cel:

Podstawowym celem programu terapeutycznego realizowanego w poradni jest uzyskanie zmian w funkcjonowaniu pacjentów. Polega to na:

 • motywowaniu do podjęcia leczenia
 • zmianie przymusu na potrzebę leczenia
 • zdobyciu wiedzy na temat choroby
 • zwiększeniu zdolności do utrzymywania abstynencji
 • rozpoznaniu mechanizmów uzależnienia, w które są uwikłani pacjenci
 • dążeniu do wprowadzania zmian
 • wydobyciu zasobów pacjenta i praca na nich w celu rozwijania swoich umiejętności
 • radzeniu sobie z przykrymi emocjami i sytuacjami

Metody pracy terapeutycznej:

 • psychoedukacja
 • autodiagnoza
 • konfrontacja
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia skoncentrowania na rozwiązaniach (TSR)
 • dialog motywacyjny (DM)

Poradnia psychologiczna

Godziny przyjęć pacjentów:
poniedziałek: 11:00 – 16:00
wtorek: 11:00 – 18:00
środa: 9:00 – 19:00
czwartek: 11:00 – 17:30
piątek: 16:00 – 18:00

Poradnia zapewnia diagnostykę psychologiczną oraz wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne.

Zakres świadczonych usług medycznych:

 • diagnostyka psychologiczna
 • porady psychologiczne
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia par
 • Kierownik:

  dr n. med. Sławomir Szubert

  Pielęgniarka oddziałowa:

  lic. spec. Monika Marczyńska

   

 • Telefon:

  42 22 53 873 – rejestracja