Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna: gabinet 104 D, I piętro, tel. (42) 22 53 882

Zapisy do poradni alergologicznej odbywają się w rejestracji ogólnej (osobiście) i pod numerem (42) 22 53 855.

Informacja dla pacjenta:

Na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty należy dostarczyć:

  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz wyniki ostatnich badań diagnostycznych
  • listę aktualnie przyjmowanych leków

Do wypisania zwolnienia lekarskiego potrzebne są:

  • NIP pracodawcy
  • PESEL osoby otrzymującej zwolnienie lekarskie

Obowiązki pacjenta:

Pacjenci, którzy otrzymali skierowanie na badania diagnostyczne od specjalisty proszeni są o przynoszenie do poradni oryginałów wyników badań (kopie można wykonać w rejestracji ogólnej za odpłatnością).

  • Poradnia alergologiczna:

    gabinet 104 D, I piętro,
    tel. (42) 22 53 882