Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Kierownik: lek. Jacek Ostrowski

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na pierwszym piętrze szpitala.

Telefon: 42 22 53 930

Wizyta w ŚCZP odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, którego może dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka do 18. roku życia. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00.

Placówka udziela bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom z terenu powiatu pabianickiego w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach", finansowanego ze środków unijnych, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą z niej skorzystać dzieci i młodzież do 21. roku życia (powyżej 18 lat - pod warunkiem kontynuacji nauki i kontynuacji otrzymywanej wcześniej opieki psychiatryczno - psychologicznej). 

ŚCZP świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i środowiskową. 

Weryfikacja przyjęć odbywa się w dwóch etapach:
I. Telefonicznie przez zespół triagowy oraz po pozytywnej pierwszej kwalifikacji.
II. Przez tzw. zespół pierwszego kontaktu.
W drugim etapie pacjenta kwalifikuje ostatecznie dwuosobowy zespół, składający się z psychologa i terapeuty środowiskowego.

Zakwalifikowany pacjent oraz jego rodzina może uzyskać w ŚCZP wsparcie i pomoc w zakresie:
- diagnozy psychologicznej
- zaleceń, psychoedukacji, porad wychowawczych, warsztatów
- psychoterapii
- zaleceń i informacji na temat opieki w innych specjalistycznych placówkach zajmujących się zgłaszaną problematyką

Działania ŚCZP nie są skierowane do osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i z ciężkimi zaburzeniami zachowania.